Галерия

Медицински управител - Веселка Терзийска
Северна страна на хосписа
Южна страна на хосписа
Финансов мениджър - Калина Петрова
Веранда  на хосписа
Интериор на хосписа
Интериор на хосписа
Стая за пациенти
Стая за пациенти
Легла за тежко болни
Легла за тежко болни
Медицински персонал на хосписа
Медицински персонал на хосписа
Медицински персонал на хосписа
Медицински персонал на хосписа
Медицински персонал на хосписа
Медицински персонал на хосписа
Медицински персонал на хосписа
Медицински персонал на хосписа
Медицински персонал на хосписа
Медицински кабинет
Медицински кабинет
Администрация на хосписа
Администрация на хосписа