За нас

В хосписа приемаме болни с различни заболявания, преминали активно лечение.

Основните ни функции са:

  • професионални грижи за тежко болни
  • 24-часово медицинско обслужване
  • помощни дейности през деня
  • емоционална подкрепа

Ние вдъхваме на пациентите и на техните семейства надежда, че Хоспис “Маринела” е място за връщане към живота.

Удостоверение за регистрация на Хоспис МаринелаГрижите, които полагаме за нашите пациенти са медицински и немедицински

МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ

  • цялостна грижа за болния - денонощно медицинско наблюдение, тоалет, манипулации
  • рехабилитация
  • лекарски контрол на болката

НЕМЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ

  • осигуряване на безплатни технически помощни средства

Персонал на Хоспис Маринела